top of page

Política de Privadesa

1. RESPONSABLE

Club Nàutic Vic Sau - C.I.F. G61106910

Adreça de contacte: Embassament de Sau. 08519 Vilanova de Sau. (Barcelona)

Correu electrònic: vicsau@vicsau.com

Telèfon de contacte: +34 680 305 287

Pàgina web: www.vicsau.com

2.- PROCEDÈNCIA, FINALITAT I DESTINATARIS

S'hauran d'emplenar totes les dades sol·licitades en el formulari de contacte.

- Dades personals de sol·licitant.

Les dades personals són proporcionades directament pels propis interessats amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'informació. Podem recollir dades personals d’identificació i de contacte.

Finalment, s'enviarà informació per mitjans electrònics sobre les futures activitats que dugui a terme l'entitat a aquells interessats que, degudament informats durant la recollida de dades no s'hi oposin.

- Sol·licitants d'informació

Les dades personals procedeixen del propi interessat el qual ens les proporciona en completar el formulari de contacte a la pàgina web, al trucar-nos per telèfon, a l'enviar-nos un correu electrònic o mitjançant consultes a les xarxes socials en què té presència l'entitat.

Aquestes dades s'utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació de caràcter comercial a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

3.- LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Legitimació - En primer lloc, podem tractar les dades perquè els mateixos interessats o els seus responsables ens les proporcionen per gestionar el seu registre com a usuari a la web.

També vam demanar permís a aquestes persones per al tractament de les seves dades, per als casos en què la legislació vigent així ens ho exigeix, principalment en relació amb l'enviament de correus electrònics comercials.

Finalment, en ocasions alguna llei ens demana que presentem o conservem determinada documentació en la qual poden aparèixer dades personals dels nostres clients com pot ser la Llei general tributària, de manera que haurem de tractar aquestes dades en el seu compliment.

Conservació - Un cop les dades no siguin necessàries pels fins amb els quals van ser recollides, s'han de conservar a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals durant els terminis legals de conservació, és a dir mentre una llei ens pugui exigir que les presentem. Expirats aquests terminis es mantindran bloquejades fins que sigui possible la seva posterior destrucció o supressió.

4.- DESTINATARIS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

No cedim dades personals a tercers ni comptem amb proveïdors que ens prestin servei basats fora de la Unió Europea.

5.- CONSENTIMENT

El consentiment per als següents tractaments es recull de manera lliure, específica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els propis formularis.

A més, si vostè no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot oposar de manera senzilla en els mateixos formularis.

- Oposició a rebre comunicacions electròniques.

6.- DRETS

Vostè podrà:

- Retirar el seu consentiment o exercir els seus drets d':

Accés, o conèixer quines dades personals tractem de vostè.

Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes.

Supressió, o eliminar les dades personals que tenim de vostè.

Oposició, o el fet que deixem de tractar les seves dades personals.

Limitació, o restringir el tractament que realitzem.

Portabilitat, o el fet que li proporcionem les seves dades personals.                               

Sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d'un document d’identificació i exposant breument el seu cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta dirigida a Club Nàutic Vic Sau. Embassament de Sau. 08519 Vilanova de Sau. (Barcelona) o www.vicsau.com

Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es - C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (901.100.099 - 912.663.517)

bottom of page